QuiroRefugis

Seguiment de ratpenats en refugis naturals i artificials

Programa de seguiment de ratpenats en refugis naturals (coves, baumes, cavitats d’arbres, etc.) i artificials (mines, túnels, teulades, bordes, etc.). Aquest protocol té com a objectiu el seguiment de les poblacions de ratpenats majoritàriament cavernícoles com els rinolòfids (Rhinolophus sp.), el ratpenat de cova (Miniopterus schreibersii) i alguns ratpenats raters (Myotis sp.), que d’altra manera són molt difícils de detectar.

Mitjançant el seguiment de les poblacions de ratpenats en refugis podem extrapolar les tendències poblacionals d’aquestes espècies i prevenir extincions locals deguts als efectes negatius de les activitats del ser humà sobre el paisatge. Per aquest seguiment des del Museu de Ciències Naturals de Granollers adaptem els protocols a les característiques de cada refugi.